Mobiliteit is integratie


Welzijn na dwarslaesie verbetert in eerste jaren

Welzijn na dwarslaesie verbetert in eerste jaren

Het welbevinden en de inspanningscapaciteit in de rolstoel verbetert in de eerste jaren na het ontstaan van een dwarslaesie. Dat concludeert Casper van Koppenhagen in zijn proefschrift.

De promovendus onderzocht het welbevinden van personen met een dwarslaesie één en vijf jaar na ontslag uit de klinische revalidatie. Het welbevinden is laag vergeleken met de algemene bevolking, vooral op het vlak van seksueel leven, zelfzorg en beroepssituatie.

Verbeteringen

Het welbevinden van mensen met een dwarslaesie verbetert tijdens de klinische revalidatie, vooral in de eerste drie maanden na de start en blijft stabiel tijdens het eerste jaar na ontslag. Weinig pijn, weinig andere secundaire stoornissen en een betere functionele status zijn voorspellers van een positiever beloop van het welbevinden.

Klinische praktijk

Mensen met een laag welbevinden en een lage fitheid moeten zo vroeg mogelijk gesignaleerd worden, stelt Koppenhagen in zijn proefschrift. Ook mensen met een achteruitgang in het fysieke en psychologische herstel moeten opgespoord worden tijdens een adequaat nazorgtraject.

Professionals dienen mensen met een dwarslaesie te stimuleren een actieve levensstijl aan te leren, ten einde de fitheid en het welbevinden positief te beïnvloeden, aldus de promovendus. Het ontwikkelen van fysieke en psychologische interventiestudies is nodig om optimale revalidatiezorg te geven aan mensen met een dwarslaesie.

Proefschrift

Casper van Koppenhagen promoveert 15 mei aan de Universiteit Utrecht. De titel van zijn proefschrift is ‘Life satisfaction and wheelchair exercise capacity in the first years after spinal cord injury‘.

Bron: Universiteit Utrecht