Mobiliteit is integratie


Senior zet € 3.500 opzij voor woningonderhoud en -verbetering

Senioren spelen de komende jaren een belangrijke rol op de woningrenovatiemarkt. Uit onderzoek voor het WoonKennis Jaarrapport Nederland 2013/2014 blijkt dat de helft van de 70-plussers de komende 2 jaar één of meerdere klussen in de woning heeft gepland. Vooral esthetische klussen zoals schilderen of behangen zijn populair. De keuken is één van de favorieten van huishoudens met een hoog inkomen. Aan woningverbetering willen senioren bijna € 2.000 uitgeven, aan woningonderhoud is dit ruim € 1.500.

Het aantal senioren neemt al zo’n 50 jaar gestaag toe en naar verwachting vergrijst de Nederlandse bevolking de komende decennia nog altijd fors. Deze nieuwe generatie senioren verschilt echter van eerdere generaties: ze zijn over het algemeen hoger opgeleid, vitaler, mobieler en willen zo lang mogelijk zelfstandig (blijven) wonen. Dit heeft vanzelfsprekend invloed op hun klusgedrag. Inzicht in de wensen en behoeften van senioren is essentieel voor iedere partij die zich op de klusmarkt van de toekomst richt. Maar hoe ziet dit klusgedrag er de komende twee jaar uit?

Om deze vraag te beantwoorden is senioren gevraagd welke klussen zij gepland hebben voor de komende twee jaar en hoeveel geld ze bereid zijn uit te geven aan het onderhoud en de verbetering van hun woning. Onder de definitie senioren vallen personen van 70 jaar en ouder.

Helft senioren heeft klusplannen
Uit de enquêteresultaten blijkt dat bijna de helft van de senioren geen klussen heeft gepland voor de komende twee jaar. Dit geldt voor 52% van de huurders en 41% van de woningbezitters. Aangezien de groep senioren nu al uit zo’n 1,3 miljoen huishoudens bestaat, betekent dit dat de komende twee jaar 650.000 70-plushuishoudens van plan zijn de klusmarkt te betreden.

Schilderwerk het populairst
Maar welke klussen staan er op de rol voor de komende 24 maanden? De populairste klussen zijn esthetisch. Bijna één op de vijf senioren wil binnen gaan schilderen of dit laten doen. Ook buiten schilderen staat vaak op de planning, evenals behangen.

Vermogende senioren klussen vaker
Gemiddeld 5% van de senioren wil de komende twee jaar klussen aan de cv-ketel, terwijl 4% voeg- of pleisterwerk of keukenonderdelen wil (laten) aanpakken. Senioren met een hoger inkomen hebben relatief vaker een klus gepland staan dan de overige inkomensgroepen. Vooral aanpassingen aan de CV-ketel (14%), het vervangen van keukenonderdelen (9%) en het vervangen van kozijnen (8%) springen er bij deze groep senioren uit.

Uitgaven onderhoud en verbetering
Aan senioren die de komende 2 jaar één of meerdere klussen op het programma hebben staan, is vervolgens gevraagd wat zij gemiddeld uit denken te geven aan woningonderhoud en -verbetering. Aan onderhoud zijn senioren van plan gemiddeld € 1.562 te besteden en aan verbetering € 1.908.

Bij woningonderhoud zit logischerwijs een groot verschil tussen koop en huur. De kosten hiervoor komen bij huurders immers veelal voor rekening van de verhuurder. Senioren met een inkomen van minder dan € 33.614 hebben met gemiddeld € 2.264,79 opvallenderwijs het meeste ingepland voor woningverbetering. Wellicht komt dit doordat zij door hun beperkte budget vaker in een woning zitten die nog niet aan hun ideaalbeeld voldoet. De uitgaven voor woningonderhoud lopen wel op naarmate het inkomen hoger wordt. Tot slot valt op dat de uitgaven aan woningverbetering flink oplopen naarmate de kluservaring van senioren toeneemt.

Bron: www.bouwkennis.nl