Mobiliteit is integratie


‘Nieuwe Wmo garandeert verzorging door professionals’

Wethouder Margriet de Jager van Deventer liet onlangs nog weten dat werklozen ook katheters zouden vervangen als tegenprestatie voor hun uitkering. Een wetsvoorstel moet dit onmogelijk maken.

“Het door de wethouder geschetste beeld is nadrukkelijk niet in overeenstemming met mijn visie die ik heb neergelegd in de brief over de hervorming van de langdurige zorg”, schrijft staatssecretaris Martin van Rijn aan de voorzitters van de fracties in de Tweede Kamer. De hulp moet van goede kwaliteit zijn, benadrukt Van Rijn.

Het is gemeenten toegestaan een tegenprestatie te vragen voor het ontvangen van een uitkering. Dit moet wel redelijk blijven, getuige de onlangs door een inwoner gewonnen rechtszaak van de gemeenschappelijke dienst sociale zaken van de Zeeuwse gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere. Hier was de grens van de Bijstandswet bereikt, zoals dat ook in Deventer het geval is.

Nieuwe Wmo
De wethouder laat weten dat het allemaal niet zo bedoeld is en de coalitiepartijen in de gemeenteraad van Deventer hebben daarom gezegd een motie van wantrouwen niet te steunen. De Jager blijft daarmee in functie. Ondertussen werkt de staatssecretaris aan het wetsvoorstel om zorg door gekwalificeerde medewerkers te garanderen. “Het plan wordt na de zomer naar de Kamer gestuurd.”

 

Bron: gemeente.nu